Backgrund A1 Repair website
huis website A1 Repair
Logo A1 Repair

A1 REPAIR

Inspectiecamera A1 Repair

Herstellingen & Renovatie

Binnen, buiten, van boven tot beneden & van voor tot achter

Van badkamerinstallatie tot centrale verwarming & lood-, koper- en zinkwerken

Privacy Policy van A1 Repair

Wij respecteren uw privacy.

 

Teneinde de verstrekking van informatie door A1 Repair bvba aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, E-mailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

 

A1 Repair bvba is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

 

A1 Repair bvba gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen registreren op uw aanvraag of om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig is of dit gevraagd word van uw kant. In geen geval zal A1 Repair bvba de geregistreerde identificatiegegevens gebruiken en laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen van uw gegevens in ons bestand en kunt u zo nodig de verbetering met betrekking ervan vragen.

De databanken van A1 Repair bvba waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en zijn niet opgeslagen op de server.

 

A1 Repair bvba heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, factuurgegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of in geval de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

 

A1 Repair bvba eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

A1 REPAIR © 2015 | Halvemaanstraat 62/7 te 9040 Sint-Amandsberg | Tel.: 0475 91 62 51 | E-mail: info(@)A1repair.be
- Concept & design: Vermaele Projects -